close menu
open menu
כרטיסים

שאלות ותשובות

כרטיסים

איפה ומתי ניתן לקנות כרטיסים לפסטיבל?

האם ילדים נדרשים לקנות כרטיסים?

מה צריך לעשות על מנת להחליף, לבטל או להעביר כרטיס?

שאלה אחרת לגבי הכרטיסים?

ניתן לקבל הנחה בכרטיסים?

מהן שעות הפתיחה של הקופות?

איפה ישנים בפסטיבל?

מתי ניתן להגיע למתחם הקמפינג להקים מאהל?

האם ישנן הגבלות על מה ניתן להכניס למתחם ההופעות?

איך מגיעים לפסטיבל?

ישנה קבוצת טרמפים?

השתתפות

איפה ומתי ניתן לקנות כרטיסים לפסטיבל?

האם ילדים נדרשים לקנות כרטיסים?

מה צריך לעשות על מנת להחליף, לבטל או להעביר כרטיס?

שאלה אחרת לגבי הכרטיסים?

ניתן לקבל הנחה בכרטיסים?

האם ניתן לעזור ולהתנדב בפסטיבל?

האם ניתן לפתוח דוכן בפסטיבל?

מותר לפרסם פסטיבלים ואירועים משלי?

לאיזה גילאים מתאים הפסטיבל?

האם מותר להביא ציוד צילום (סטילס, וידאו) באופן עצמאי?

למי עיתונאים המעוניינים לסקר את הפסטיבל יכולים לפנות?

למי לפנות אם ברצוני להופיע?

שאלות נוספות?

איך מגיעים לפסטיבל?

ישנה קבוצת טרמפים?

האם האירוע מונגש לאנשים עם מוגבלויות? האם יש גישה לנכים?

נגישות

האם ילדים נדרשים לקנות כרטיסים?

האם ישנם דוכני מזון צמחוניים, טבעוניים וללא גלוטן?

ניתן להביא אוכל ושתיה משלי?

האם ניתן להשתמש בגזיות בקמפינג?

האם ישנו גם השנה מתחם משפחות בקמפינג?

האם ישנם שירותים ומקלחות?

לאיזה גילאים מתאים הפסטיבל?

האם ישנן הגבלות על מה ניתן להכניס למתחם ההופעות?

תהיינה עמדות הטענה לטלפונים?

איפה חונים בזמן הפסטיבל?

מה מזג האוויר בזמן הפסטיבל?

מה יקרה אם ירד גשם בזמן הפסטיבל?

האם יהיו במקום שירותים רפואיים?

האם הפסטיבל מאובטח?

האם האירוע מונגש לאנשים עם מוגבלויות? האם יש גישה לנכים?

במידה ומתעוררת בעיה בזמן הפסטיבל, מה ניתן לעשות?

מה קורה במידה ותהיה בעיה ביטחונית?

קמפינג

מהן שעות הפתיחה של הקופות?

איפה ישנים בפסטיבל?

מתי ניתן להגיע למתחם הקמפינג להקים מאהל?

האם ניתן לקנות אוכל ושתיה בפסטיבל?

האם ניתן להשתמש בגזיות בקמפינג?

האם ישנו גם השנה מתחם משפחות בקמפינג?

האם ישנם שירותים ומקלחות?

האם ניתן לצאת ולהיכנס ממתחם ההופעות בכל עת?

תהיינה עמדות הטענה לטלפונים?

שאלות נוספות?

איפה חונים בזמן הפסטיבל?

מה מזג האוויר בזמן הפסטיבל?

מה יקרה אם ירד גשם בזמן הפסטיבל?

האם יהיו במקום שירותים רפואיים?

במידה ומתעוררת בעיה בזמן הפסטיבל, מה ניתן לעשות?

מזון

איפה ישנים בפסטיבל?

האם ניתן לקנות אוכל ושתיה בפסטיבל?

האם ישנם דוכני מזון צמחוניים, טבעוניים וללא גלוטן?

ניתן להביא אוכל ושתיה משלי?

האם ניתן להשתמש בגזיות בקמפינג?

ניתן למשוך כסף?

האם ניתן לפתוח דוכן בפסטיבל?

תוכן

לאיזה גילאים מתאים הפסטיבל?

מה יש בנוסף להופעות?

מתי מתחילות ההופעות?

האם ניתן לצאת ולהיכנס ממתחם ההופעות בכל עת?

האם מותר להביא ציוד צילום (סטילס, וידאו) באופן עצמאי?

למי עיתונאים המעוניינים לסקר את הפסטיבל יכולים לפנות?

למי לפנות אם ברצוני להופיע?

שאלות נוספות?

מה יקרה אם ירד גשם בזמן הפסטיבל?

הגעה

איך מגיעים לפסטיבל?

ישנה קבוצת טרמפים?

איפה חונים בזמן הפסטיבל?